Atrapa la bandera..“És la primera pel·lícula feta a Catalunya í que una major americana decideix distribuir a tot el món"


...“una pel·lícula familiar, per a nens de 3 a 100 anys, com deia fa temps la casa Disney; és una aventura, un viatge, una pel·lícula sobre la fascinació per l'espai, que és una cosa que sentim tots, i el cinema ens permet viatjar a altres mons.”...