El mapa en moviment de la Via Lliure a Twitter

GRÀFIC INTERACTIU L'evolució de l'etiqueta 
#ViaLliure11S 
al llarg de la Diada 
seguint el desplaçament dels participants
 a la mobilització
 ...s'observa com, 
a mesura que s'apropa la gent 
a la ciutat de Barcelona,
 la concentració de tuits augmenta.
 Posteriorment, es pot observar
 el moviment contrari....


http://www.naciodigital.cat/noticia/94102/mapa/
moviment/via/lliure/twitter