'Un bon país no és un país low-cost' ... els salaris baixos ens fan un país indecent ...‘Hem estat víctimes d’un engany colossal’