Comentari a : Barcelona compta amb la ciutadania per impulsar la transparència

Guardia Urbana = agents recaptatoris de l'Ajuntament.
Fins els nassos dels robatoris "legals"., 15/01/2016 a les 18:58

Molta transparència però de moment l'Ajuntament continua posant-se les botes recaptant cales amb la grua municipal de forma abusiva. He fet varis recursos per una retirada per la grua + multa NO JUSTIFICADES, i només es limiten a ratificar-se en la suposada falta sense respondre als fets concrets i arguments que demostren que la sanció no està justificada. No només utilitzen la grua de manera abusiva (recaptatoria) si no que a mes NI ES DIGNEN A RESPONDRE ADECUADAMENT ALS RECURSOS. Jo crec que ni es llegeixen els recursos i els deneguen de forma automàtica sense llegir els arguments. Menyspreu total pel ciutadà. Per cert, on hi ha embussos de transit, mai hi son per fer fluir el transit com es feia fa anys. Suposo que deuen estar fent calers pels carrers.http://www.naciodigital.cat/noticia/100698/barcelona/compta/amb/ciutadania/impulsar/transparencia