El Comitè de Ministres del Consell d'Europa recomana a l'Estat espanyol l'aplicació de la Carta europea de llengües regionals , que millori la legislació i la política envers el català i les altres llengües oficials,responen a l’aplicació de l’article 16 de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries, ratificada per l’Estat espanyol al 2001.

Europa, a favor de la reciprocitat dels mitjans als Països CatalansEuropa, a favor de la reciprocitat dels mitjans als Països Catalans

Les recomanacions afecten els àmbits administratius i judicials de les comunitats autònomes