El Consell d'Europa critica les dificultats per poder fer servir el català a la justícia

El Consell d'Europa lamenta que "l'ús de les llengües regionals en algunes àrees de l'administració de l'Estat i en els serveis públics, sobretot en la sanitat, es veu obstaculitzat per la manca de personal que poden utilitzar-los". I per això reclama "aplicar mesures legals i intensificar les mesures pràctiques per garantir la presència de les llengües cooficials en els serveis públics, especialment en els de la sanitat". També defensa "garantir que una proporció adequada del personal judicial" té "un coneixement pràctic de les llengües pertinents". I, en general, demana un esforç a "l'administració de l'Estat en l'àmbit de les comunitats autònomes" per "garantir l'adequada presència" del català i la resta de llengües cooficials.
 
L'informe, el quart d'aquest tipus (després dels del 2005, 2008 i 2012), assegura que la situació "ha millorat considerablement" en els darrers quatre anys, gràcies sobretot a les comunitats autònomes. El Consell d'Europa, però, tem que el nou model d'educació trilingüe de les Illes Balears o el País Valencià "afecti negativament a l'educació" en català. I exigeix a l'Estat que "extremi la precaució" per evitar-ho i l'adverteix que "continuarà vigilant"...