“El sistema d'immersió català és modèlic i exportable”, segons experts del Consell d’Europa


Els experts veuen amb preocupació els models impulsats pel PP al País Valencià i les Balears perquè, de prosperar, podrien haver arraconat la llengua menys parlada.Protegir els drets lingüístics als tribunals, l’assignatura pendent de l’estat espanyol 

En el darrer informe del comitè d’experts, que analitza l’estat de les diferent llengües de l’estat també assenyala que pel que fa a justícia no es respecten els compromisos signats pel govern espanyol en la Carta Europea de les Llengües Minoritàries ja que només un 12% dels judicis es fan en català, tot i que els compromisos obliguen a permetre que els judicis es facin en català si una de les parts ho demana. Segons subratlla Ramallo, en aquest àmbit la responsabilitat de gestió recau en l’Estat i per això reclama un canvi legislatiu amb “mesures serioses”, que permetin protegir els drets lingüístics als tribunals i que el personal de justícia domini la llengua del territori on exerceix.