Els #PremisGaudí i els ‘Cargo cult’

‘Cargo cult’
Un culte càrrec és un melanesi moviment mil·lenarista que abasta una àmplia gamma de pràctiques i que es produeixen com a conseqüència del contacte amb les xarxes comercials de les societats colonitzadores.
https://en.wikipedia.org/wiki/Cargo_cult

...a algú se li ha acudit qüestionar el meu dret a dir, a Twitter, que el que estava veient era vergonyós. ...
http://www.nuvol.com/noticies/els-premisgaudi-i-els-cargo-cult/