Les federacions autonòmiques de tennis hauran d'expedir les llicències en castellà per poder participar en competicions d'àmbit estatal