"Els colors blau i grana del Barça són maçònics"...Tot home lliure i de bons costums, amic tant del pobre com del ric si és virtuós,pot ser maçó.

Tinc 56 anys. Vaig néixer i visc a Les Franqueses del Vallès, a Bellavista. Sóc assessor gastronòmic. Sóc liberal i europeista. 
Crec en un principi generador, Gran Arquitecte de l'univers. 
Sóc maçó

Qui pot ser maçó?

Tot home lliure i de bons costums, amic tant del pobre com del ric si és virtuós.

Jo podria?

Et faríem entrevistes, per descartar-te o per sotmetre't a votació a la lògia: dues boles negres, i no hi entres.

I si hi entro, què hi veuré?

El primer any no parlaràs i veuràs rituals i converses ordenades sobre qüestions filosòfiques i simbòliques.

Ordenades?

Un parla, la resta escolta. Si un altre replica, es dirigeix al gran mestre: res d'enganxades personals! Si parles sobre alguna cosa una vegada, no tornaràs sobre el mateix: sigues precís. I prohibit parlar de política i religió.

Per què?

Separen els homes. El nostre objectiu és unirlos, com pedres cúbiques polides encaixades per compondre una catedral.

Una maçoneria espiritual?

Si tots obréssim com bons maçons,no hi hauria guerres ni egoismes!

És una fraternitat, la maçoneria?

Sigui del país que sigui,un maçó en reconeix un altre a qualsevol part del món:n'hi ha prou amb uns gestos, paraules i tocs. Fins i tot puc saber el seu grau sense parlar...

I s'ajuden entre vostès.

Sí, però la prioritat és que cadascú treballi per polir-se, millorar: convertir la saviesa en amor, la força en pau, la bellesa en alegria.

És una secta?

En una secta hi entres fàcilment i no te'n deixen sortir. A la maçoneria, al revés: costa d'entrarhi i en surts... deixant d'assistir a les reunions.

Franco els va reprimir: per què?

Tot dictador tem tota reunió de lliure pensadors. Franco afusellà, empresonà o inhabilità uns 10.000 espanyols sota l'acusació de maçoneria quan només n'hi havia 6.000! A Sudamèrica ens deixen més tranquils... perquè molts llibertadors van ser maçons.

I hi ha maçons espanyols cèlebres?

Prim,Companys,Cerdà,Cajal...I els fundadors d'ERC, partit amb ensenya maçònica...

I Gaudí?

No n'hi ha cap prova. Sí que ho van ser els redactors del reglament del futbol, i Gamper, que va fundar el Barça amb el blau i grana.

Els colors del Barça... són maçònics?

Sí! Blau i grana són els colors d'un grau especial de la maçoneria, el Royal Arch.

Com es va fer maçó, vostè?

Un viatjant de vi francès em va animar: "Tu encaixaries en la maçoneria". I em vaig començar a formar, fins que hi vaig ingressar.

Quina és la seva prioritat en la vida?

La de qualsevol maçó: primer, la família i la feina, després la lògia maçònica. Practiquem la filantropia, la caritat i la fraternitat. I som antidogmàtics.

Què vol dir?

Que no observem manaments dogmàtics, em limito a ser cada dia més tolerant amb tothom... excepte amb els intolerants.

Puc ser maçó i religiós?

El maçó de ritu escocès, el que jo segueixo, és teista: creu en un principi generador. Però sent maçó pots ser cristià ­o protestant o catòlic o ortodox­ o jueu o musulmà.

I què en diu, el Vaticà?

Encara condemna el maçó a l'excomunió. Però conec catòlics ­i fins i tot algun sacerdot­ que són maçons.

I si ets ateu, pots ser maçó?

Llavors ets maçó del ritu simbòlic: en comptes d'un llibre sacre, a la teva lògia utilitzes la Declaració Universal dels Drets Humans.

La seva lògia és bonica: cel estelat, terra escacat...

Negre i blanc, perquè l'home camina sempre entre la llum i l'ombra.

Escaires i compassos, maces i plomades, paletes i badaines...

La nostra maçoneria és especulativa, però inspirada en la maçoneria operativa, que erigia catedrals. Per això vestim davantals, com els picapedrers...

Hi ha dones en la maçoneria?

Aquí no, i no per misogínia, per pragmatisme: cada sexe necessita millorar coses diferents. Existeix la Gran Lògia Femenina, composta només per dones. I a la maçoneria simbòlica sí que n'hi ha, de lògies mixtes.

Què opina, un maçó, del sobiranisme?

Hi ha maçons independentistes i unionistes en la mateixa proporció que a la societat.

Arrisqui's!

No. El maçó no fa mai proselitisme, ni tan sols de la seva pròpia lògia maçònica.

I per què em concedeix l'entrevista?

Per ajudar a dissipar falses creences, per normalitzar-nos: un dia em van preguntar si matava i extreia el cor a un familiar per ingressar a la maçoneria...

Això no, però... conspiren?

La maçoneria no actua com a institució: cada maçó actua per la seva banda al seu àmbit professional: un maçó va fundar la Creu Roja, un altre l'esperanto, Clavé va fundar els cors, un altre va presidir els Estats Units...

Qui?

Theodore Roosevelt. A la seva lògia havia de demanar la paraula al seu gran mestre... que a fora era el seu xofer! Als Estats Units ser maçó és un plus curricular, el maçó s'ho imprimeix a les targetes: transmet que ets recte i disciplinat. Aquí... encara en desconfiem.

Carles Font  
Maçó ,Gran mestre de la Gran Logia Provincial de Catalunya.


Publicat a la Vanguardia