Què ha passat amb les més de 4.500 persones que han desaparegut del registre de Barcelona en Comú amb dret a votar l’acord del partit amb el PSC?

Si el 13 de maig el web oficial de Barcelona en Comú parlava que la proposta haurà de ser validada pel registre del partit en un procés de votació que durarà tres dies, “en el qual podrà votar tot el seu registre, integrat per aproximadament 14.000 persones” , sis dies després el mateix web dóna els resultats de la consulta i assegura que “les persones inscrites al registre d'organització i amb dret a vot són 9.422”. Davant el ball de xifres, que podria variar significativament el resultat de participació -el 27,59 % si es té en compte el registre últim-, cal preguntar-se: S’han donat de baixa més de 4.500 persones del registre de Barcelona en Comú en sis dies? O, s’han falsejat les dades del registre abans o després de la consulta? 
També hi ha la possibilitat que Barcelona en Comú sigui un desgavell absolut i la tranparència no sigui el seu punt fort.

Cinisme en comú ...