Tornada a les pràctiques amiguistes i sectàries dels socialistes en el terreny de la cultura a Barcelona