‘Les polítiques d’austeritat combinades amb la debilitat en la lluita contra la corrupció, són una bomba...Angus Deaton (premi Nobel d’economia)...