La Plataforma per la Llengua ha impulsat la campanya 'El català sense fronteres'per exigir a les institucions la reciprocitat totalAmb l'objectiu d'aconseguir la reciprocitat dels mitjans audiovisuals en català al conjunt de territoris de parla catalana, avui s'ha posat en marxa 'El català sense fronteres', de la mà de la Plataforma per la Llengua. Es tracta d'una campanya que vol exigir a les institucions europees i als estats espanyol, francès, andorrà i italià que facin possible una reciprocitat total dels mitjans audiovisuals en llengua catalana a tots els territoris del domini lingüístic.

L'ONG del català assegura que actualment a la major part del domini lingüístic la reciprocitat dels mitjans audiovisuals és nul·la o parcial. De fet, lamenta que fins i tot en aquells casos en què s'han signat acords entre estats, com és el cas d'Espanya i França, "aquests acords s'incompleixen per manca de voluntat política, de manera que la reciprocitat total no existeix".

La campanya "El català sense fronteres" demana el compromís ferm i inequívoc dels quatre estats perquè garanteixin legalment i tecnològica la reciprocitat total. Tambéinsta la Comissió Europea a intervenir amb l'objectiu de fer aplicar als estats concernits (Espanya, França i Itàlia) la Directiva 2007/65/CE, que garanteix la manca de fronteres audiovisuals entre estats membres de la UE. Així mateix, la iniciativa denuncia davant el Comissionat de Drets Humans del Consell d'Europa l'incompliment de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (CELRoM) per part dels estats.


http://www.racocatala.cat/noticia/39357/reclamen-reciprocitat-total-mitjans-catala-als-territoris-parla-catalana