No cal ser cap premi Nobel per entendre que hi ha una clara voluntat per part dels mitjans convencionals de fer servir (i exagerar) incidents desagradables per evitar el necessari debat sobre el paper dels bancs i la seva responsabilitat davant de les institucions i la ciutadania. .No és casual el què ha passat i la reacció buscada. L’independentisme ha fet miques les estructures polítiques anteriors...En un món polític sofisticat com és el català, d’una alçada italiana, segons Enric Juliana, és molt fàcil parar-los paranys, i que hi caiguin de quatre potes...