Participa en el disseny d'un nou pais : Reinicia ...

Reformular-se com a país, el procés constituent que promou Reinicia

Reformular-se com a país, el procés constituent que promou Reinicia

Ha dissenyat 4 fases per tirar-ho endavant amb el suport ciutadà i la complicitat de les institucions polítiques