Que trist que encara hi hagi gent que hagi d'estimar amb por o d'amagat ...greu atac ter­ror­ista als Estats Units, a Orlando


Avui és un dia trist, molt trist. Aquest cap de set­mana ha tingut lloc un greu atac ter­ror­ista als Estats Units, a Orlando. Un home, un sonat, ha entrat a una dis­coteca gay i ha començat a dis­parar provo­cant desenes de morts i de fer­its. De moment 50 morts i 53 fer­its. Joves que ballaven a ritme latino un cap de set­mana qual­sevol van veure com s’acabava la seva vida pel sol fet d’estimar a una per­sona del seu mateix sexe.

Estat Islàmic ha reivin­di­cat l’autoria, però per ara tot sem­bla indicar que aquest atemp­tat l’ha provo­cat un home pel seu compte. Un homò­fob que fa uns dies es va molestar perquè amb la seva dona i fills van veure com dos homes es don­aven un petó pel car­rer a plena llum del dia. I va decidir venjar-​se. I es va venjar.

Que trist que en ple segle XXI encara hi hagi gent que es molesti per aque­stes coses, que trist que encara hi hagi gent que hagi d’estimar amb por o d’amagat. I que trist que això sigui el pa de cada dia; una mala mirada, un comen­tari homò­fob, una pal­lissa o una mas­sacre. I és que encara que a occi­dent no estiguem acos­tu­mats a mas­sacres així, al món cada dia hi ha molts assas­si­nats sim­ple­ment per esti­mar. Recordem-​ho. Des­canseu en pau.


www​.ericber​tran​.cat

http://in.directe.cat/eric-bertran/blog/16061/que-trist-que-encara-hi-hagi-gent-que-hagi-destimar-amb-por-o-damagat-loveislove

Davant de la Casa Blanca a Washington, Estats Units.