Barcelona garanteix tracte igualitari a les entitats religioses...No hi estic d'acord...Qui perd els seus orígens, perd la seva identitat