CECAS, el Centre Català de Solidaritat, nascut fa 25 anys per iniciativa de Càritas de Catalunya...

El millor treball de recerca que he vist mai