Europa avisa la justícia espanyola.-Quin valor té la llei quan no hi ha independència?

La justícia espanyola, en els alts nivells, no només està polititzada i s'ha convertit en una dependència més del govern.
A més, les estructures de l'Estat semblen trobar-se còmodes amb aquest escenari, ja que no fan res per remeiar la fallida del principi de la separació de poders, sobre el qual es fonamenta la democràcia. 
Aquesta és una queixa que sovint s'emet des de Catalunya, i que sempre és acollida, des dels poders de l'Estat que haurien de preocupar-se de solucionar el dèficit, amb protestes d'innocència, quan no amb ira i acusacions de victimisme contra els catalans.
Ara aquesta crítica no prové de cap instància de Catalunya, sinó del Consell d'Europa, una organització internacional que agrupa 47 països i estats, entre els quals l'espanyol. Més encara: el Consell d'Europa recorda que la crítica de la falta d'independència de la justícia espanyola ja es va fer fa tres anys, i que es van fer onze recomanacions per solucionar aquest greu dèficit. En tot aquest període, els poders espanyols no han tingut temps de fer ni una sola reforma.
Unes reformes que no necessiten fer grans inversions, sinó només canviar la fórmula que s'utilitza per elegir els alts funcionaris de la judicatura, per exemple. 

El Consell d'Europa no s'està de dir que la fiscalia general és una corretja de transmissió de les decisions del govern, una circumstància de la qual a Catalunya estem tenint molts exemples aquests dies.

 L'Estat ven pel món que Espanya és una democràcia exemplar i va exigint als altres el compliment estricte de les lleis. I també amenaça amb dures sancions qui les desobeeixi.

Però quin valor té la llei quan no hi ha independència?


http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/7-editorials/1012088-europa-avisa-la-justicia-espanyola.html