Un nyap que posa en relleu algunes de les grans febleses del govern municipal de Barcelona...Franco fora del Born: el final que ens mereixíem...