'Volem que la política cultural a Barcelona ciutat canviï'...

Els treballadors/es independents de la cultura de Barcelona ens dirigim a l'alcaldessa de Barcelona Ada Colau i a tot l'equip municipal de Barcelona en comú i a la ciutadania de Barcelona per fer saber que:
Un cop Barcelona en Comú va "traspassar" el poder en cultura al PSC el treball que el senyor Jaume Collboni i el seu equip d'assessors ha desenvolupat fins al dia d'avui representa un viratge de 180% graus respecte als propòsits i propostes que l'equip de Barcelona en comú havia plantejat.
I és aquest gir el que ha generat frustració, tristesa i indignació en el col·lectiu que firma la present.
Abans de l'arribada del nou equip s'estaven plantejant canvis profunds que es van anar definint en un procés obert de participació on la ciutadania, els professionals i els polítics estàvem dissenyant conjuntament noves formes de fer cultura, nous projectes, estructures i objectius legitimats per una nova forma de presa de decisions.
Tot aquest procés va ser escapçat d'un dia per l'altre sense cap consulta, respecte ni explicació per part del nou equip entrant liderat per Jaume Collboni. I amb el silenci còmplice de l'equip sortint de Barcelona en Comú.
I així avui ens trobem davant d'un pla de cultura presentat per Jaume Collboni la darrera setmana fabricat des de l'ICUB sense fer cap consulta a cap agent del sector de la cultura de la ciutat i dos concursos, de dues de les institucions més importants de la ciutat pel que fa a les arts escèniques, Festival GREC i Mercat de les flors, presentats de forma precipitada i en unes condicions i formes absolutament inacceptables.
Dos concursos on s'han obviat de forma arbitrària i poc respectuosa els processos de participació que un grup important, complex i prestigiós d'agents de la cultura havien desenvolupat sota les preguntes de QUIN MERCAT VOLEM I QUIN GREC VOLEM?
Una forma de fer antiga i poc transparent que ens recorda velles formes de fer política i evita novament que Barcelona es situï en la modernitat i treballi, com d'altres ciutats de l'estat com Madrid, València o Pamplona, en una nova dimensió que miri al futur.
Uns concursos que de forma inexplicable proposen uns jurats completament tècnics formats únicament per funcionaris de l'ICUB i altres institucions que no tenen una formació específica en el camp de la cultura i les arts escèniques i que inclouen en el cas del Mercat de les Flors a Assessors personals del mateix regidor.
Uns concursos que demanen uns projectes, en el cas del GREC de només 10 pàgines d'extensió, poc exigents i concrets, en una manca de rigor i exigència que ens semblen del tot inadequades per tal d'escollir els directors d'aquests dos emblemes culturals de la ciutat.
I, uns concursos, per últim, que no proposen ni asseguren la mínima transparència que els nous processos que Barcelona en comú havien assegurat en la seva gestió.
Per tot això reclamem que l'alcaldessa de la ciutat Ada Colau i l'equip de cultura de Barcelona en comú reaccionin i corregeixin immediatament el rumb.
Que s'aturin aquests dos concursos i es faci una nova convocatòria tenint en compte tota la feina feta per preparar-los en col·laboració amb els agents del sector implicats.