Com serà el primer model de finançament sense Catalunya? "Ens hem guanyat a les urnes el dret a una negociació bilateral",Puigdemont...http://www.naciodigital.cat/noticia/120053/autonomia/fiscal/reforma/federal/sera/primer/model/financament/sense/catalunya