Esteller descobreix per què alguns càncers resisteixen la quimioteràpia

Un 10% dels càncers colorectals i d’estómac no responen a la quimioteràpia perquè no els fun­ciona un fragment de material genètic necessari per destruir les cèl·lules tumorals. Ho demostra un estudi internacional dirigit per Manel Esteller, científic Icrea a l’ Institut d’ Investigació Bio­mèdica de Bellvitge ( Idibell), i presentat ahir a la revista PNAS.
El descobriment de l’equip d’Esteller pot ser útil per identi­ficar a priori els pacients que no respondran a la quimioteràpia, de manera que evitin els efectes secundaris del tractament i se’ls
puguin oferir alternatives, assenyala el científic. Així mateix, afegeix, s’han començat a buscar tractaments que contrarestin la pèrdua del material genètic necessari perquè la quimioteràpia sigui eficaç....