La reforma ortogràfica del IEC s’ha fet sense tindre’n en compte l’impacte sobre les tecnologies informàtiques ... Una reforma ortogràfica impròpia de l’era digital..és del tot lamentable que s’haja dut a terme així, sense consultar sectors importants afectats... Espere que el ple del IEC (on hi ha persones expertes de moltes altres àrees) la deixe en suspens fins que no hagen fet les consultes públiques oportunes.