Carme Forcadell, com a ciutadana, no ha comès cap delicte, ni real ni presumpte. A qui es jutja no és a Carme Forcadell ciutadana, és a una representant d’un país, escollida democràticament, i que democràticament va ser nomenada per al càrrec de Presidenta del Parlament de Catalunya pels qui tenien potestat per fer-ho...