El dret de decidir sobre la pròpia mort ...«I no parlem de testaments vitals, insuficients segons la idea que tinguis d’una mort digna»