"El dret internacional general no conté cap prohibició aplicable respecte de les declaracions d'independència...

"El dret internacional general no conté cap prohibició aplicable respecte de les declaracions d'independència. La declaració d'independència de 17 de febrer del 2008 [de Kosovo] no infringeix el dret internacional general". Així ho dictaminava el Tribunal Internacional de Justícia, per 10 vots a 4, el 22 de juliol del 2010, en la resposta al requeriment d'opinió consultiva fet per l'Assemblea General de l'ONU sobre si "s'ajusta al dret internacional la declaració unilateral d'independència formulada per les institucions provisionals d'autogovern de Kosovo". El dictamen emès pel tribunal de l'Haia sobre el dret a la independència i la legalitat de la declaració unilateral de Kosovo el 2008 ha retornat al centre del debat polític a Catalunya a tomb d'un fals fragment del text que s'ha propagat per les xarxes socials fins a crear-se una confusió en cadena que ha arribat a comprometre persones amb projecció mediàtica.
El cas és que les últimes setmanes, i com a derivada del debat sobre la legitimitat del procés d'autodeterminació de Catalunya, ha revifat a les xarxes socials la propagació d'un text atribuït a l'opinió consultiva de l'Haia segons el qual aquest tribunal declarava que "Quan hi ha contradicció entre la legalitat constitucional d'un estat i la voluntat democràtica, preval aquesta segona". El cert, però, és que aquest fragment no apareix al dictamen. Com tampoc era de l'Haia un altre fragment d'un text que conclou que "en una societat democràtica –a diferència d'una dictadura– no és la llei la que determina la voluntat dels ciutadans, sinó que és aquesta la que crea i modifica la legalitat". En aquest cas, el fragment forma part de l'anàlisi que va fer de la situació política de Catalunya la comissió de defensa dels drets de la persona de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona del gener del 2013...