FRANCESCO PALERMO PROFESSOR DE DRET CONSTITUCIONAL, “Madrid s'equivoca amagant-se sota les lleis”

Limitar la llibertat d'expressió d'un Parlament és molt greu. No es pot impedir discutir temes pel fet que no agradin al poder central”

 “Els estats neixen, creixen, moren contínuament, no hi ha res d'estrany en això”

....Està d'acord amb la moció dels 18 parlamentaris del Regne Unit en suport de Carme Forcadell?


Sí, la llibertat d'expressió és la base de la democràcia, no es pot impedir que un Parlament discuteixi els temes que no agraden al poder central. 

Madrid s'equivoca molt amagant-se sota les lleis. 

Limitar la llibertat de paraula en un Parlament és una cosa molt greu en una democràcia....

http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1032079-madrid-s-equivoca-amagant-se-sota-les-lleis.html