«La Marató», una empenta als avenços contra l'ictus i les lesions medul·lars... «La Marató» a TV3 i Catalunya Ràdio, més de 17 hores de programació solidària... «L'entrega de la gent a 'La Marató' diu molt d'aquest país»

http://www.naciodigital.cat/noticia/121859/marato/empenta/avencos/contra/ictus/lesions/medullars L’embòlia és la primera causa de mort entre les dones i la tercera en homes

 A Catalunya, 13.000 persones són ingressades cada any per la malaltia

 El 40% de les lesions medul·lars són per accident de trànsit i el 35% per caiguda accidental, sobretot entre la gent gran

El 40% dels casos de lesió medul·lar són per accidents de trànsit

 «La Marató» a TV3 i Catalunya Ràdio, més de 17 hores de programació solidària