«La trampa, permesa i legal, era que si l'euríbor pujava el banc cobrava més, però si baixava el banc no cobrava menys. El client sempre en sortia perjudicat i el banc sempre beneficiat»..L’abús intolerable dels bancs