L’atorgament dels poders coercitius al TC (que no només inclouen la possibilitat de suspendre càrrecs públics, sinó també la d’imposar sancions econòmiques o la de demanar al govern espanyol que rellevi en les seves funcions ens o càrrecs que vulnerin una sentència del TC) va en contra “dels principis bàsics de la separació de poders”col·loca l’alt tribunal per sobre de tota la resta...