Catalunya queda per primer cop per damunt la mitjana estatal, de la UE i l'OCDE en les proves PISA ... L'informe PISA indica una tendència clarament a l'alça de Catalunya, per sobre en tots els àmbits que la mitjana d'Espanya..

Els alumnes catalans arriben als 500 punts en les avaluacions de ciència i tecnologia, comprensió lectora i matemàtiques

Ruíz subratlla que les polítiques educatives catalanes “van en la bona direcció”

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1028889-catalunya-queda-per-primer-cop-per-damunt-la-mitjana-estatal-de-la-ue-i-l-ocde-en-les-proves-pisa.html

Catalunya dóna una lliçó a Espanya en educació

L'informe PISA indica una tendència clarament a l'alça del Principat, per sobre en tots els àmbits que la mitjana estatal


Catalunya ha sortit molt ben parada dels resultats de l’informe PISA
fet públic avui en comparació tant al resultat de fa tres anys –data de l’última edició—, com als resultats d’aquesta ocasió pel que fa a la UE, l’OCDE i l’Estat espanyol, que no creix al mateix ritme que el Principat i fins i tot baixa en ciències. D'aquesta manera, els alumnes que el 2015 van fer les proves han obtingut 504 punts en ciències i 500 en matemàtiques i llengua, mentre que Espanya, Europa i l'OCDE no arriben en cap cas als 500 punts. La mitjana estatal és de 493 punts en ciències, 486 en matemàtiques i 496 en lectura...


http://www.directe.cat/noticia/554622/catalunya-dona-una-llico-a-espanya-en-educacioEls alumnes de Catalunya també superen la mitjana de l’estat espanyol i de la Unió Europea en les tres proves, matemàtiques, lectura i ciències | Japó, Estònia, Finlàndia i Canadà són els quatre països que obtenen un major rendiment general

http://www.naciodigital.cat/noticia/121121/estudiants/catalans/fi/sobre/mitjana/ocde/segons/pisa