‘Paco Ibáñez elogiant un president convergent?’ I ell respon: ‘Pot ser convergent o divergent, això no m’interessa, però veig que té cultura i una visió amb profunditat, i que defensa els drets dels catalans.’