Andorra està en contra d'una Catalunya independent i ha treballat i treballarà activament si cal per imperdirho...

Comentari a:

La il·lusió andorrana

Andorra plantejava, fa un segle, un equilibri antic i complex basat en la idea de neutralitat entre dos grans estats europeus, França i Espanya

http://www.ara.cat/opinio/Ferran-Saez-Mateu-illusio-andorrana_0_1721827807.html