Discriminació lingüística a Decathlon "Els clients catalans, per a aquesta empresa, són clients de segona i amb menys drets que la resta de clients d’arreu del món"..menysprea els clients que parlen la llengua del país...