...el govern alemany diu...el reconeixement o no d’un estat no és mai un afer jurídic, sinó estrictament polític...