Islam no es compatible amb els drets humans ni en defensa d'igualtat entre homes o dones o drets de LGBT... tractar-lo com si fos compatible amb humanisme es una mica surreal...