‘La vostra impotència és la nostra victòria’....els que utilitzen els defecte fìsics d’una persona per atacar-lo, s’en diuen detritus socials...