El “3%” socialista que va finançar la Feria d’Abril (2) Un fax de l’any 2008 que no consta en l’informe del Consell Comarcal del Barcelonès destapa un model sistèmic de males pràctiques a l’ens públic controlat pel PSC