El govern espanyol destina fons europeus per a refugiats a les expulsions i als CIE Gairebé la meitat dels diners del fons europeu del 2015 van servir per a pagar expulsions i reformes dels centres d'internament