Frederic-Pau Verrié: un dels nostres últims savis «Un exemple de com treure profit a totes les possibilitats que ens dóna la vida per incidir, no només en la trajectòria personal, sinó també en els afers de la col·lectivitat a què pertanyem»