La força del camp magnètic del nostre planeta s’ha reduït en els últims 160 anys, fins al punt que aquesta degradació afecta satèl·lits que orbiten sobre algunes regions

El camp magnètic  de la Terra s’afebleix

El camp magnètic de la Terra s'afebleix