La pobresa retalla més l'esperança de vida que l'alcohol o l'obesitat

Una revisió d'estudis finançada per la Comissió Europea ha revelat que les condicions socioeconòmiques poden condicionar l'esperança de vida i retallar-la més de dos anys. Així s'evidencia que unes condicions precàries tenen un impacte en la salut semblant al del sedentarisme i superior a altres factors de risc sobradament coneguts com ara el consum elevat d'alcohol.
El treball, publicat per la revista The Lancet, és el primer que compara l'esperança de vida entre persones de diferents estatus socioeconòmics i la correlaciona amb altres factors de risc que l'Organització Mundial de la Salud (OMS) ja associa a un increment de la mortalitat. A hores d'ara, l'estatus socioeconòmic no és considerat un factor rellevant per la institució internacional i per això el treball és important. “Se sabia que l'educació, la renda i la feina afecten la salut, però pocs estudis han examinat la importància d'aquests factors socioeconòmics”, va plantejar Mika Kivimaki, professor del Col·legi Universitari de Londres, que ha participat en l'estudi, i que hi va afegir que el baix nivell socioeconòmic és un dels indicadors més forts de mortalitat prematura.