La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha publicat l'informe del compte general de la Generalitat de l'exercici 2014 revela que el Govern ha venut part del seu patrimoni “per sota del cost d'adquisició”.