Sergi Blàzquez (Drets): "A Madrid, la divisió de poders brilla per la seva absència"

... el cas del 9N i el procés català han pres una dimensió internacional.
Cal ser optimistes, i és important remarcar que l’Estat espanyol té diverses condemnes del Tribunal d’Estrasburg. No és fàcil, és veritat, però hi ha un gran rebombori polític i Europa està ben assabentada de tot allò que passa a Catalunya. Hi ha possibilitats que aquest tribunal tingui interès a esclarir què ha succeït.  

Parlant de Catalunya i el procés d’independència, la llei de transitorietat jurídica que ha d’aprovar el Parlament, garantirà que no hi ha cap forat en la legalitat del país? L’Estat ja ha avisat que precintarà col·legis electorals per impedir el referèndum, i posa els funcionaris en el punt de mira.
Tinc contactes freqüents amb el conseller Mundó i amb juristes que hi estan treballant, i puc dir que la llei garanteix que no hi haurà un buit legal ni jurídic. Amb la llei de transitorietat s’aprovarà la nova legalitat catalana, i per tant, tots els actes que es facin seran emparats per una legalitat que haurà emanat d’un parlament democràtic. I això afectarà a totes les actuacions del Govern, del Parlament i dels ciutadans. I la pròpia llei preveurà disposicions transitòries, de tal manera que en aquells aspectes que no acabi de regular la llei, es continuarà aplicant la legalitat espanyola fins que es vagi aprovant la nova normativa.

Per tant, en cap moment no hi haurà una doble legalitat?
En cap cas. I em consta que hi ha una especial cura respecte als funcionaris, de tal manera que quan se’ls indiqui que duguin a terme alguna actuació estiguin emparats per una normativa legal aprovada pel Parlament.


http://elmon.cat/noticia/187297/sergi-blazquez-drets-a-madrid-la-divisio-de-poders-brilla-per-la-seva-absencia