Un informe de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya ,destaca nombroses males pràctiques de l' Agència Catalana de Turisme sota la direcció dels socialistes Joan Carles Mas Bassa (2003-2011) i Jesús Maria Canga (2011).