La contaminació a Barcelona en 3 vídeos i 1 mapa interactiu

El 10% de les morts al món són causades per la contaminació. 

L’aire que respirem ja és el quart factor de risc de mort


http://interactius.ara.cat/contaminacio-atmosferica-barcelona-qualitat-aire