L’Alt Comissionat de l’ONU pels Drets Humans recorda a Espanya que el "Dret Internacional empara l’exercici del dret a la lliure determinació dels pobles «en un entorn lliure d’amenaces i de l’ús de la força»".....

Comentaris a :


CSQEP dóna un cop de mà a PP i C’s perquè el TC pugui tombar la reforma del reglament

La tensió puja de to al Parlament el dia de la constitució de la ponència conjunta per modificar la normativa que regula la cambra catalana


Synera  Barcelona16 de març de 2017, 18.55 h

RESUM DE LA DECLARACIÓ DE LA COMISSIÓ DE DEFENSA DELS DRETS DE LA PERSONA DEL IL·LTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE BCN SOBRE EL DRET D'AUTODETERMINACIÓ (2013)

"... La declaració unilateral d’independència, proclamada pel Parlament de Catalunya, estaria justificada en dret internacional en el cas que el Govern espanyol impedís la celebració de la consulta a la ciutadania sobre la creació d’un nou Estat, o bé es negués a acceptar el resultat afirmatiu de la mateixa.

La Resolució estableix que en l’acte de proclamació de Kósovo com Estat independent i sobirà l’Assemblea kosovar no operava com institució d’autogovern de l’administració preexistent i dintre del límits d’aquella legalitat, ans al contrari es situava al marge i fora de l’abast de la mateixa, i exclusivament en virtut de les facultats que li conferia la representació democràtica de la voluntat popular.

En conclusió, el Tribunal estimà que no existint en dret internacional cap norma que ho prohibeixi, la declaració unilateral d’independència de l’assemblea de Kosovo, una vegada constatada la impossibilitat d’un procés negociador amb Sèrbia, no és contrària a l’ordre jurídic internacional..."

QUEDA PROU CLAR?PRINCIPIS SOBRE EL DRET D'AUTODETERMINACIÓ DELS POBLES REFRENDATS PEL RECONEIXEMENT DE LA DUI DE KOSOVO PER LA CORT INTERNACIONAL DE JUSTÍCIA DE JULIOL 2010


- No hi ha cap norma en dret internacional que prohibeixi o estigui en contra de les declaracions unilaterals d’independència
- Quan hi ha una contradicció entre la legalitat constitucional d’un estat i la voluntat democràtica d’un poble part d’aquest estat, preval sempre la voluntat democràtia d’aquest poble
- En una societat democràtica, a diferència d’una dictadura, no és la llei la que determina la voluntat dels ciutadans, sinó que és la voluntat dels ciutadans, la qual crea o modifica la legalitat vigent quan sigui necessari

Ull! Algú podria acabar a La Haia a l'ombra. Ull!


DRETS HUMANS


"L’Alt Comissionat de l’ONU pels Drets Humans recorda a Espanya que el "Dret Internacional empara l’exercici del dret a la lliure determinació dels pobles «en un entorn lliure d’amenaces i de l’ús de la força»". FINALMENT REMATA:

"És particularment important l’article 10 de la constitució espanyola; el punt 1 diu: «La dignitat de la persona, els drets inviolables que li són inherents, el lliure desenvolupament de la personalitat, el respecte a la llei i als drets dels altres són fonament de l’ordre polític i de la pau social.» I el punt 2: «Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la constitució reconeix s’interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal dels Drets Humans i els tractats i acords internacionals sobre les mateixes matèries ratificats per Espanya.»

CAL COMPLIR LA LLEI? O NOMÉS LA QUE ELS INTERESSA I PARCIALMENT?El relator de la Comissió de Drets Humans de l'ONU, Mr de Zayas diguè fa poc a una entrevista a vilaweb:

"Reitero la primacia del dret internacional i dels drets humans fonamentals, com és el dret de la lliure determinació dels pobles. Em sembla que hauria estat absurd si els líders independentistes d’Escòcia, el Quebec o Montenegro haguessin estat sotmesos a judicis i sentències".

Més clar?


EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL VA CONTRA LA LLEI I INCOMPLEIX LA CONSTITUCIÓ

El dret a la lliure determinació, és jus cogens, és a dir, un dret ben ancorat en la Carta de les Nacions Unides i en l’article 1 del Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics. 

En aquest sentit també cal ressaltar la importància de l’article 96 de la constitució espanyola, que estipula que el dret internacional és part del dret espanyol, i, per tant, cal tenir en compte què inclou el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics i de la Convenció Europea de Drets Humans. 

En un sentit ampli, el Tribunal Constitucional té la responsabilitat d’interpretar la totalitat de les normes, fins i tot del dret internacional dels drets humans. Ho fa?

(DE L'ENTREVISTA AMB EL RELATOR ESPECIAL DE l’ONU EN DRETS HUMANS ALFRED-MAURICE ZAYAS: Diari Vilaweb.cat))Cap pas enrera!

El gobierno pot incumplir lleis i sentències del TC (no sent delicte) i els altres sí?

La intolerància contra les limitacions de llibertat de pensament i d`autodeterminació dels pobles són inalienables i ha de ser incontestable, rotunda, total.

Endavant!


http://www.directe.cat/noticia/588405/csqep-dona-un-cop-de-ma-a-pp-i-cs-perque-el-tc-pugui-tombar-la-reforma-del-reglament