Nous estudis demostren que entre els efectes reparadors del son hi ha la capacitat d’esborrar informació mitjançant alteracions de les sinapsis al cervell

Dormir per   Poder oblidar

Dormir per poder oblidar